slovensky / english
<< texty / Dogma 95


Sľub filmovej cudnosti

Ivana Kohlhammerová


22. marca 1995 sa celý filmový svet stretol na konferencii v Paríži aby oslávil sté narodeniny pohyblivých obrázkov a rozjímal nad neistou budúcnosťou komerčného kina. Keď dostal slovo Lars von Trier, namiesto prejavu o budúcnosti filmu zamával zmätenému publiku pred očami červenou brožúrou ohlasujúcou Dogmu 95.

Lars von Trier a Thomas Vinterberg podpísali Manifest dogmy 95 a „Sľub čistoty“. Neskôr sa k nim pripojili režiséri Kristian Levring a Soren Kragh-Jacobsen a vzniklo bratstvo dogmy, ktoré malo svoje hlboké korene v Novej vlne zo šesťdesiatych rokov.. Hnutiu sa dostalo všeobecného záujmu, keďže otváralo nové obzory a možnosti vytvárať výnimočné diela bez potreby obrovského rozpočtu. Bolo tiež kritizované ako číra zásterka pre pokus pritiahnuť mediálnu pozornosť. Faktom však je, že zakladatelia dogmy neprijali žiadnu z ponúk Hollywoodu, neboli teda odkázaní na pozornosť médií. Armond White, americký filmový kritik dokonca poznamenal, že Dogma priblížila film k amatérskemu pornu a bude odmietnutá filmovými dejinami. Drzá nová tvorivá metóda rozvírila hladinu umeleckej verejnosti a podnietila divákov i filmových tvorcov znovu sa zamyslieť nad umením, zmyslom a podstatou filmovej tvorby.

Na obranu pred kritikou, Von Trier a Vinterberg vyhlásili, že sa len pokúšajú ustanoviť nový extrém. „V biznise s extrémne vysokým rozpočtom nás napadlo vybalansovať dynamiku najviac, ako sa len dá.“

Ducha techník dogmy ovplyvnil Von Triersov film Breaking the Waves / Lámanie vĺn/, ale prvým skutočne „dogmatickým“ dielom bolo Vintbergove Festen /1998, Oslavy/, ktorému sa dostalo uznania kritiky aj ocenenie poroty na festivale v Cannes. Prvým umelcom nepochádzajúcim z Dánska, ktorý uplatnil princípy Dogmy bol francúzsko – americký herec a režisér Jean-Marc Barr s jeho Lovers /1999, Milenci/, nasledovaný Američankou Harmony Korine s filmom Julien Donkey-Boy.

Cieľom Dogmy bolo teda očistiť filmovú tvorbu odmietaním drahých veľkolepých špeciálnych efektov, postprodukčných zmien a ostatných trikov. Prízvukovanie čistoty nútilo filmárov sústrediť sa na samotný príbeh a herecké výkony. Obecenstvo je tiež viac vtiahnuté do deja, keďže ich od rozprávania, témy a nálady neodcudzujú neprirodzené efekty.

Nové kvality malo filmu zaručiť 10 pravidiel nazvaných Sľub čistoty:

  1. Filmovať sa musí na danom mieste. Na miesto sa nesmú doniesť žiadne rekvizity. /ak je určitá rekvizita nevyhnutná pre príbeh, musí byť zvolená lokalita, kde sa táto vec prirodzene vyskytuje/
  2. Zvuk sa nesmie nikdy produkovať mimo obrazu alebo vice versa. /Hudba nesmie byť použitá pokiaľ sa nenachádza vrámci natáčanej scény/
  3. Kamera musí byť ručná. Každý pohyb či statickosť dosiahnuteľný rukou je povolený. / Film sa nesmie diať tam, kde je kamera statická, filmovanie sa musí udiať tam, kde sa deje akcia/
  4. Film musí byť farebný. Špeciálne osvetlenie sa nepovoľuje /Ak je nedostatok svetla na expozíciu, scénu je nutné vystrihnúť, alebo pripevniť ku kamere jednoduchú lampu/
  5. Optické zásahy a filtre sa nepovoľujú.
  6. Film nesmie obsahovať povrchné a nepotrebné deje /nesmú sa objaviť vraždy, zbrane a pod./
  7. Časové a geografické posuny sú zakázané /To znamená, že film sa odohráva tu a teraz/
  8. Žánrové filmy nie sú povolené.
  9. Finálne dielo musí byť prekonvertované na Academy 35 mm film s pomerom 4:3, čo vylučuje širokouhlý formát / pôvodná idea bola, že snímok musí byť už natočený na 35 mm film, ale z tejto požiadavky sa zľavilo v prospech nízkorozpočtových produkcií/
  10. Režisér nesmie byť nikomu zaviazaný.

Spomínané pravidlá boli obchádzané aj porušované od prvého Dogmatického filmu. Thomas Vinterberg sa napríklad priznal k prikrytiu jedného z okien pri nakrúcaní scény z Celebration, čo znamená súčasne použitie rekvizity i umelého osvetlenia.

Zakladajúci bratia sa postupne odkláňali od vlastných sľubov a presúvali sa k ďalším experimentálnym projektom. Hnutie sa rozpadlo v roku 2005. Dodnes niektorí filmári online zasielajú formulár so zaškrtnutým okienkom, ktoré hovorí, že: „skutočne veria, že ich film sa riadi všetkými pravidlami Dogmy 95, tak ako boli ustanovené v Sľube čistoty.

spacerspacerspacerspacerspacerspacer
° zmeniť farbu
° A k c i e

Aprés le pluie

BARBAKAN: Videotoaleta

P-SILO >Festival Images contre nature

Passage 35 EGYPT

Roxy NOD

Stredoeurópsky dom fotografie

--

° Môj obľúbený film° P u b l i k á c i e


INYFILM/SEDF-07 [dvd]
INYFILM/ROXY-08 [dvd]

° P a r t n e r i


azyl.sk
Akademia umeni v Banskej Bystrici eject.sk Vysoka skola muzickych umeni Ministerstvo kultury SR Slovensky filmovy ustav
---
newsletter >>

dostávaj novinky
e-mailom !

---

XHTML 1.0 | validated | C S S

| design by virae |